لینک های مرتبط

  • محبوب ها
  • برچسب ها
  • نظرات

مصوبات جلسه شماره 14 شورا

شنبه, 04 آذر 1396 ساعت 10:37 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

 جلسه شماره 14           تاریخ جلسه:96/9/4

 

لایحه شماره 11/12/8509 مورخ 96/8/25 شهرداري در راستاي ماده 19 قانون نوسازي و توسعه معابر در نظر دارد قطعه زمين انحرافي به مساحت 38/35 متر مربع با كاربري مسكوني ( مازاد كوچه ) ملكي خود را واقع در ضلع غربي پلاك ثبتي 2887/4 بخش 9 به نشاني كوي قدس بهار 22 بعد از 20 متري را فقط جهت تجميع و الحاق با پلاك مذكور به مالك پلاك خانم فريده محبس نژاديان به فروش رساند و معاونت شهرسازي و معماري طي نامه اي واگذاري قطعه مذكور را بلامانع اعلام كرده است. 
نظریه شورا: در صورتي كه تغيير كاربري قبل از واگذاري آن به تجاري امكان پذير نباشد با واگذاري موافقت مي گردد.

لایحه شماره 11/12/465 درخصوص پلاك ثبتي 2173/83 بخش 3 به مالكيــت آقاي احسان پولادگري به نشاني بلوار ولايت در طرح تعريض خيابان قرار گرفته و طرح توسط شهرداري به اجراء درآمده است و مقدار  عرصه در طرح طبق صورتمجلس شماره 96/5318 مورخ 96/5318 اداره ثبت اسناد واملاك آبادان از سند مالكيت كسر گرديده است و در نظر است در اجراي لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك و برابر برنامه هاي عمومي ، عمراني و مصوب 58/11/17 شوراي انقلاب خسارت عرصه در طرح پس از ارزيابي توسط هيئت كارشناسان رسمي دادگستري منتخب از محل اعتبارات جاري و يا از طريق تامين زمين معوض به مالك پرداخت گردد.
نظریه شورا: با پرداخت هزينه به صورت ريالي موافقت و با معاوضه مخالفت مي گردد.

 

 

 

لایحه شماره 11/12/6887 مورخ 96/7/5 در نظر است قطعه زمين انحرافي حاصل از تفكيك منازل شركتي ملك شهرداري به مساحت 49/81 متر مربع با كاربري مسكوني واقع در مجاورت پلاك ثبتي 1782/3843 بخش 4 به نشاني كوي وليعصر رديف 1072 اتاق 5  را فقط جهت تجميع و الحاق با پلاك مذكور  به مالك آن آقاي عبدالرسول بهادري فر به فروش رساند.
نظریه شورا: با متراژ 49/81 و كاربري مسكوني و با عنايت به نظر معاونت فني و كارشناسي حقوقي تصويب مي گردد.

 

 

 

لایحه شماره 11/12/8326 درخصوص  يكباب منزل سازماني تحت ششدانگ پلاك ثبتي 2191/79 بخش سه ملكي شهرداري با مساحت عرصه 54/85 متر مربع و اعياني قديمي ساز مخروبه به مساحت 39/79 مترمربع واقع در كارون 9 اصلي كوچه محمدي طي صورتجلسه شماره 41/9262 مورخ 85/4/13 در اختيار احدي از پرسنل ســــازمان آتش نشاني آقاي علي سلطاني قرارداده شده و به علت مخروبه بودن اعياني آن ايشان با صرف هزينه شخصي اقدام به تخريب و نوسازي (ساخت وساز ) به مساحت 44 متر مربع نموده كه بنابه درخواست مشاراليه مبني برفروش و واگــذاري ملك ، مقررگرديد فروش و واگذاري ملك از طريق برگزاري مزايده عمومي انجام گردد. متعاقب برگزاري تشريفات مزايده عمومي شخصي به نام سعيد رضايي ساماني برنده مزايده شناخته شد و پس از ارزيابي و واريز ارزش عرصه ملك سند مالكيت به نام وي انتقال گرديد. اينك مالك جديد پلاك (آقاي سعيد رضايي ساماني  ) پس از طرح شكايت در مراجع دادگستري حكم خلع يد از ملك را اخذ نموده وعنقريب حكم تخليه اجرا خواهد شدكه در اين صورت آقاي علي سلطاني (پرسنل آتش نشاني ) با توجه به صرف هزينه ساخت و ساز منزل و با توجه به ضيق مالي ايشان و نداشتن سره پناه منجر به آشفتگي و فشار روحي شديد خود و خانواده اش گرديده است، عليهذا به منظور مساعدت به نامبرده اخيرالذكر و به جهت اينكه وي از پرسنل خدوم و زحمتكش و از سويي نيز اعضاي محترم خانواده شهيد وجانباز مي باشد پيشنهاد مي گردد ارزش اعياني ساخته شده توسط ايشان پس از ارزيابي توسط كارشناسان رسمي دادگستري از محل اعتبارات جاري شهرداري به نامبرده موصوف پرداخت گردد..
نظریه شورا: با رعايت ضوابط مالي شهرداري بلامانع است.

 

 

 

درخصوص لايحه شماره 11/9/8327 مورخ 96/8/22 در رابطه با آقاي محمد عساكره در سال 71 به استخدام شهرداري درآمده است در سال 79 با شروع واگذاري 1700 واحد مسكوني كوي وليعصر (عج ) مسئوليت شناسايي ساكنين تشكيل پرونده ، تنظيم قرارداد و وصول مطالبات شهرداري منازل واگذاري به نامبرده محول گرديد ايشان در طول مدت 15 سال با تشكيل 1700 پرونده و تنظيم قرارداد ضمن رعايت وجدان و تعهد كاري منافع شهرداري را حفظ نمود، در زمان واگذاري منازل سازماني به پرسنل شهرداري ، عليرغم حائز الشرايط بودن مشاراليه متاسفانه منزلي به نامبرده واگذار نگرديد و در طول 25 سال خدمت صادقانه هيچ گونه منزل يا زمين از سوي شهرداري و يا تعاوني مسكن به ايشان واگذار نگرديده است، لذا شهرداري در نظر دارد به پاس خدمات خالصانه ايشان و طبق رويه گذشته در واگذاري اراضي و منازل به پرسنل شهرداري قطعه زميني در بخش 4 آبادان در كوي وليعصر (عج ) به بهاي عادله روز واگذار نمايد.
نظریه شورا: فقط با رعايت تشريفات امكان پذير مي باشد.

 

 

 

درخصوص نامه مطروحه  شماره 11/12/8520 مورخ 96/8/27 در راستاي ماده 19 قانون نوسازي و توسعه معابر در نظر است قطعه زمين باقيمانده از اجراي طرح با مساحت 23/58 متر مربع باقيمانده پلاك ثبتي 2185/409 بخش سه به مالكيت شهرداري و قطعه زمين انحرافي ملكي شهرداري به مساحت 4/14 متر مربع (مجموعا به مساحت 27/72 متر مربع ) با كاربري مسكوني در ضلع جنوبي پلاك ثبتي 2185/410 بخش سه را فقط جهت تجميع و الحاق با پلاك 2185/410 به مالك آن آقاي بهرام حيدري به فروش رساند.
نظریه شورا: موافقت مي گردد.


 

 

 

خواندن 461 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

نقشه

ارتباط با شورای شهر آبادان

 نشانی: آبادان - خیابان شهرداری - ساختمان شورای اسلامی آبادان

تلفن : 53225280 , 53225209 ,  6-5322475 , کد شهرستان: 061

دورنگار: 53225184 , 53223856

سامانه پیامکی: 10007035

کد پستی: 6316853593