لینک های مرتبط

  • محبوب ها
  • برچسب ها
  • نظرات
کمیسیون ها

کمیسیون ها (2)

کمیسیون های شورای اسلامی شهر آبادان

 روز شنبه مورخه 96/8/6،جلسه بررسی معضلات وجود متکدیان در شهر در محل سالن اجتماعات شورای شهر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر آبادان در جلسه شماره 8 شورا و در تاریخ 96/7/16 اعضای کمیسیون های داخلی

شورای شهر به شرح ذیل انتخاب شدند:

نقشه

ارتباط با شورای شهر آبادان

 نشانی: آبادان - خیابان شهرداری - ساختمان شورای اسلامی آبادان

تلفن : 53225280 , 53225209 ,  6-5322475 , کد شهرستان: 061

دورنگار: 53225184 , 53223856

سامانه پیامکی: 10007035

کد پستی: 6316853593